Gửi tin nhắn
801-2, Biệt thự Jindong, Số 536 Đường Xueshi, Âm Châu, Ninh Ba 315100, P.R.China
Thuốc khí dung
Thuốc uống
Thuốc nhỏ mắt

Thuốc khí dung & Thuốc uống

Newlystar (Ningbo) Medtech Co.,Ltd. Newlystar (Ningbo) Medtech Co.,Ltd. Newlystar (Ningbo) Medtech Co.,Ltd.
1 2 3

Newlystar-Medtech là nhà cung cấp thành công và chuyên nghiệp của Dược phẩm thành phẩm, Hoạt động Pharmaceutical Ingredient(API) and Medical Devices. Thành phần dược phẩm (API) và thiết bị y tế. With a proven track record of Với một hồ sơ theo dõi đã ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Tất cả các cơ sở hợp tác của chúng tôi tuân thủ ...

Tìm hiểu thêm