801-2, Biệt thự Jindong, Số 536 Đường Xueshi, Âm Châu, Ninh Ba 315100, P.R.China
Trung Quốc tốt Thuốc khí dung bán hàng
Trung Quốc tốt Thuốc uống bán hàng
Trung Quốc tốt Thuốc nhỏ mắt bán hàng

Thuốc khí dung & Thuốc uống

Newlystar (Ningbo) Medtech Co.,Ltd.

Newlystar (Ningbo) Medtech Co.,Ltd. Newlystar (Ningbo) Medtech Co.,Ltd. Newlystar (Ningbo) Medtech Co.,Ltd.
1 2 3

Newlystar-Medtech là nhà cung cấp thành công và chuyên nghiệp của Dược phẩm thành phẩm, Hoạt động Pharmaceutical Ingredient(API) and Medical Devices. Thành phần dược phẩm (API) và thiết bị y tế. With a proven track record of Với một hồ sơ theo dõi đã ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Kiểm soát chất lượng

Tất cả các cơ sở hợp tác của chúng tôi tuân thủ ...

Tìm hiểu thêm